Засідання круглого столу на тему: «Професійна компетентність і конкурентоспроможність майбутнього вчителя музики: реалії та перспективи»

9 квітня 2015 року в на кафедрі теорії та методики музичного мистецтва відбулося засідання круглого столу на тему: «Професійна компетентність і конкурентоспроможність майбутнього вчителя музики: реалії та перспективи», в якому взяли участь професорсько-викладацький склад, аспіранти Інституту мистецтв та викладачі Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка.
Викладачі Білоус О.О., Романенко А.Р., Теряєва Л.А. виступили з доповідями. Під час обговорення доповідей учасники «круглого столу» обмінювалися думками щодо методичних орієнтирів процесів підготовки майбутніх учителів музики, підвищення мотивації до навчання, розвитку професійного інтересу та методичної компетентності, формування художньо- творчої толерантності та ін. Особливо гостро було поставлено проблему конкурентоспроможності майбутніх учителів музики на сучасному ринку праці, визначено її реалії та окреслено перспективи. Результатом засідання стало прийняття учасниками спільного рішення, в якому було визначено стратегію спільної діяльності для оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх учителів музики.