Засідання циклової комісії музики і хореографії (10.02.2021)

10 лютого 2021 року відбулося чергове засідання циклової комісії музики і хореографії. До розгляду винесені наступні питання:

  • Обговорення плану  педагогічної та наукової діяльності викладачів на 2021 рік, підготовка до рейтингового оцінювання  «Лідер року – 2021»  згідно вимог Положення про щорічне рейтингове оцінювання  професійної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу «Універсум»,  затвердженого Наказом ректора університету  від 24.09.2020р. №541.
  • Обговорення і затвердження пропозицій до плану роботи циклової комісії з  Радою роботодавців зі спеціальностей «Музичне мистецтво» та «Хореографія».
  • Обговорення і затвердження Програм вступного випробування – творчого конкурсу з музики на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти і Програм вступного випробування – творчого конкурсу з хореографії на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.
  • Організація освітнього процесу в умовах  змішаного навчання.
  • Обговорення результатів опитування  щодо Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • Різне.

Засідання циклової к...
Засідання циклової комісії музики і хореографії (10.02.2021)
Засідання циклової к...
Засідання циклової комісії музики і хореографії (10.02.2021)