Декада педагогічної майстерності циклової комісії музики і хореографії

З 03.03.2014 р. по 14.03.2014 р. тривала декада педагогічної майстерності викладачів музики і хореографії. Робота здійснювалася згідно з планом, затвердженим цикловою комісією.

У рамках декади педагогічної майстерності було заплановано і проведено наступні заходи:

03.03.2014

Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Аналіз музичних форм» на тему: «Проста тричастинна форма»

Викладач: Дробиш А.А.

04.03.2014

Шевченківські читання «Сторінками творів Кобзаря»

Викладач: Киричук Т.М., Романова Т.В., Кифенко Г.М.

05.03.2014

Відкритий захід на тему: «Співочі струни Грінченкової душі». Віталій Вишинський. Соната для скрипки та фортепіано (прем’єра)

Викладач: Ходоровська І.М.

06.03.2014

Проведення уроку-екскурсії на тему: «Інший Тарас Шевченко» з навчальної дисципліни «Українська музична література»

Викладач: Скляр О.О.

07.03.2014

Проведення круглого столу на тему: «Сучасні проблеми мистецької освіти»

Викладач: Мельник О.П., Склар О.О.

11.03.2014

Проведення науково-методичного семінару на тему: «Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вчителя музики»

Викладач: Кирилюк Г.О., Катченко Т.С.

12.03.2014

Засідання клубу «Музична вітальня» на тему: «Музика різних епох»

Викладач: Романова Т.В., Дробиш А.А., Романенко А.Р.

13.03.2014

Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Хоровий клас та практикум роботи з хором» на тему: «Проблеми створення художньої єдності та змістовності виконання хорових творів»

Викладач: Шайдецька В.А.

14.03.2014

Музичний лекторій на тему: «Сучасники Бориса Грінченка. О.Кошиць – український композитор, етнограф, фольклорист»

Викладач: Сокальська В.Ф.