Педагогічний досвід викладачів циклової комісії

Принципи  розвитку професійного інтересу майбутніх учителів музики

У статті висвітлюються основні аспекти розвитку професійного інтересу майбутніх учителів музики та педагогічний вплив на оптимізацію цього процесу.

Детальніше...

Компонентна cтруктура розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики

Стаття присвячена визначенню структури професійного інтересу та впливу її компонентів на професійне становлення майбутнього вчителя музики; аналізу ролі освітнього середовища у розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики.


Детальніше...

Формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутніх вчителів музики як педагогічна проблема.

В статті розглянута проблема формування досвіду музично-просвітницької діяльності студентів факультетів мистецтв у педагогічних університетах. Автор звертає увагу на існуючі недоліки як у підготовці студентів з даного напрямку діяльності, так і в здійсненні музично-просвітницьких заходів (на прикладі музичної бесіди) та пропонує ефективні шляхи їх подолання.

Детальніше...