Всеукраїнська науково-практична конференція "Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції і перспективи"

19 квітня 2019 року викладач циклової комісії музики і хореографії Петрушка К.В. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції і перспективи".
Були розглянуті наступні теми:
1. Актуальні тенденції розвитку хореографічного мистецтва країн Європи.
2. Інтеграція вітчизняного і зарубіжного досвіду в системі професійної хореографічної освіти України .
3. Хореографія у вищій школі: традиції та інновації .
4. Професійна діяльність у дитячих хореографічних колективах : теоретичні засади, прогресивні методики, здобутки.