Музичний лекторій

У рамках Тижня науки, 17 травня відбувся музичний лекторій для студентів І-ІV курсів спеціальності «Музичне мистецтво» і викладачів. Присутні прослухали лекцію на тему «Специфіка музично-просвітницької діяльності вчителя музики», підготовлену викладачем циклової комісії музики, к.п.н. Мельник О.П., в якій піднімалося питання щодо професії вчителя музики ХХІ століття, її соціальної значущості й корисності. Зокрема, особливу увагу автор лекції приділила проблемі становлення компетентних фахівців, яким притаманна творча ініціатива, здатність гідно реалізовувати просвітницьке покликання обраної професії.