Результати проведення навчально-педагогічної практики студентами 4 курсу спеціальності «Музичне мистецтво»

З 19.11.2018р по 09.12.2018р студенти 4 курсу спеціальності «Музичне мистецтво» проходили навчально-педагогічну практику у загальних середніх навчальних закладах освіти міста Києва.
Мета педагогічної практики – отримання студентами навичок професійної діяльності під час самостійного проведення уроків музичного мистецтва; творче застосування у практичній діяльності теоретичних знань, умінь; формування особистісно-комунікативних здатностей; розкриття важливої ролі практичного досвіду у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців.
Під час проведення практики здійснювалося впровадження національних та педагогічних ідей Бориса Грінченка в сучасне освітнє середовище. Майбутні учителі музичного мистецтва розучували зі школярами українські поспівки та народні пісні, слухали та аналізували музичні твори українських композиторів, проводили музично-ігрову діяльність.
Під час навчально-педагогічної практики студенти самостійно проводили уроки музичного мистецтва, вдосконалювали професійні виконавські навички; шукали нові шляхи для самореалізації; застосовували сучасні методи, форми, мультимедійні та комп’ютерні технології навчання.
Керівники навчально-педагогічної практики - Теряєва Л.А. та Кашперський О.С., викладачі циклової комісії музики і хореографії.