ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

19 травня 2020 року в рамках Фестивалю науки у Фаховому коледжі «Універсум» відбувся науково-методичний онлайн-семінар «Мистецька освіта ХХІ ст.» для студентів І-ІV курсів,спеціальності «Музичне мистецтво» на платформі HangoutsMeet.
Мета заходу: узагальнення та характеристика результатів теоретичних пошуків та практичного досвіду молодих науковців в теорії і історії мистецької освіти; активізація науково-дослідницької діяльності студентів в умовах світових глобалізаційних процесів і інтеграції вітчизняної освіти до світового освітнього простору; популяризація впровадження передового інноваційного педагогічного досвіду в практику мистецької освіти; аналіз та характеристика актуальних проблем сучасної мистецької освіти ХХІ ст.
Модератор: викладач циклової комісії музики і хореографії, канд. пед. наук.,О.К. Рахманова.