Відкрите заняття з економіки «Економічний калейдоскоп»

 

12 лютого 2019 року зі студентами групи ПОмс-3-17-4.0д відбулося відкрите заняття-гра «Економічний калейдоскоп».
Мета заняття: узагальнити та систематизувати знання студентів з вивчених тем з економіки, закріпити практичні вміння і навички студентів розв’язувати задачі; розвивати критичне мислення, ініціативу, уміння обґрунтовувати свої думки, активізувати групову розумову діяльність; виховувати культуру спілкування, почуття колективізму, інтерес до економіки як науки.
Модератор: Осипова О. І., викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін та менеджменту