Засідання циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджементу