Комплексний екзамен з фаху спеціальності «Організація виробництва»

21 червня 2018 року в Університетському коледжі відбувся комплексний екзамен з фаху спеціальності «Організація виробництва». Під час екзамену студенти показали високий рівень підготовки, який відповідає встановленим вимогам. За результатами Підсумкової атестації студентам присвоєно кваліфікацію Організатор виробництва.
Комісія відзначила відповіді студентів: Несененко Юлії, Сліпченко Зої, Павлусик Тетяни, Зубань Дар’ї.