Майстер-клас на тему «Педагогічні умови формування предметної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі розв'язування трикутників»

19 грудня 2017 року в Університетському коледжі відбувся майстер-клас  викладача циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту, к.п.н. Руденко Н.М. на тему «Педагогічні умови формування предметної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі розв'язування трикутників».  Студенти закріпили навички застосування теорем синусів і косинусів, систематизували вміння і навички розв’язування трикутників  та застосовувати ці знання при розв’язуванні прикладних задач. Виконання завдань розвивали логічне мислення, уяву, пам'ять, уважність, відповідальність, культуру математичних записів, позитивне ставлення  до навчання. Під час майстер-класу студенти продемонстрували вміння працювати в групах, брати відповідальність на себе, формулювати власну точку зору, вміти доводити власну позицію, усвідомлювати власний внесок у спільну роботу, що підтвердило системність роботи викладача з інтерактивними технологіями навчання на уроках математики.