Відкрите заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему “Criminalproceedings”

26 листопада 2014 року викладач циклової комісії іноземних мов Калашник Оксана Сергіївна провела відкрите практичне заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему “Criminalproceedings” зі студентами групи ПРмс-2-12-4.Од. Було продемонстровано використання смарт-технологій для оптимізації навчального процесу. Розроблений викладачем смарт-урок включав аудіо- та відеоресурси разом з інтерактивними завданнями, що сприяли активізації розумово-мовленнєвої діяльності студентів. Заняття мало комунікативний характер і передбачало опрацювання юридичної лексики на професійно орієнтованому матеріалі.