Відкрите заняття з англійської мови на тему "At the shop"

10 листопада 2014 року Лялькою Тетяною Василівною було проведено відкрите заняття з англійської мови викладачем за темою ”At the shop” зі студентами групи ПОмс-2-14-4.Од.

На занятті була організована робота із формування основних умінь та навичок. Прослідковувалися внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки. Були використані прийоми активізації попереднього досвіду студентів (бесіда на етапі мовленнєвої зарядки), практичного застосування фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу, а також прийоми, стимулюючі активну мовну пізнавальну діяльність студентів.

Були використані різноманітні методи навчання, зокрема, словесні, практичні та наочні. Викладач намагалася завжди підтримувати зв’язок з аудиторією, зокрема було використано вступну бесіду для актуалізації опорних знань студентів. На занятті мали місце розповідь та пояснення в роботі з граматичним матеріалом. Було присутнє використання технічних засобів навчання - комп’ютер, інтерактивна дошка - для ілюстрування розповіді, а також для демонстрації різноманітних завдань. Було використано хорові, індивідуальні та фронтальні форми роботи, які сприяли формуванню мовних умінь та навичок.