Науково-практичний семінар на тему: "Фразеологічні компаративні звороти на позначення людини (на матеріалі фразеологізмів типу "as white as snow")

21.05.2020 р. в рамках Фестивалю науки було проведено науково-практичний семінар на тему: "Фразеологічні компаративні звороти на позначення людини (на матеріалі фразеологізмів типу "as white as snow").
Мета заходу - проаналізувати структурно-семантичні особливості та стилістичні функції фразеологічних компаративних зворотів на позначення людини в англійській мові та засоби їх передачі українською мовою.
Цільова аудиторія - студенти І курсу спеціальності "Початкова освіта"
Студенти підготували змістовні доповіді та обґрунтували важливість фразеологічних одиниць у мовленні.
Модератори: Томіліна Ю.М., Кірюшина К.К., викладачі циклової комісії іноземних мов Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка.