Участь у бінарному практичному занятті з дисципліни «Іноземна мова з методикою навчання» на тему: «Вe yourself, other roles are occupied (O. Wilde)»

1 березня 2019 р. студенти 4-го курсу Університетського коледжу спеціальності «Початкова освіта» відвідали Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

Студенти Університетського коледжу разом зі студентами першого курсу спеціальності «Початкова освіта» були залучені до проведення бінарного практичного заняття з дисципліни «Іноземна мова з методикою навчання» на тему: «Вe yourself, other roles are occupied (O. Wilde)» / («Будь собою, інші ролі зайняті (Оскар Уайльд)») (старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В., викладач циклової комісії іноземних мов Університетського коледжу Томіліна Ю.М.).

Студенти Університетського коледжу та Педагогічного інституту були залучені до інтерактивних форм роботи, спілкувалися між собою англійською мовою, висловлювали альтернативні думки з означеної теми. Висновок, який зробили студенти: іноземна мова – це не скеля, яку важко зрушити, а вершина, до якої можна досягнути, за умови плідної праці та дружньої підтримки викладачів та одногрупників.