Етнофорум "So many countries, so many customs"

9 листопада 2018 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка для студентів другого курсу спеціальності "Право" (група ПРмс-1-17-4.0д) було проведено етнофорум "So many countries, so many customs".
Метою заходу було формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності, розвиток їх інтелектуальних та пізнавальних здібностей, усвідомлення студентами особливостей культури народів, мова яких вивчається, власної національної культури, виховання у них потреби в удосконаленні власної мовленнєвої культури.
Модератор заходу: С.М. Лещенко, викладач циклової комісії іноземних мов.