Виробнича практика студентів спеціальності Менеджмент

14.05.2021р. відбулася настановча конференція з виробничої практика студентів 4 курсу денної форми навчання зі спеціальності 073 Менеджмент групи ОВмс-1-17-4.Од Фахового коледжу "Універсум". (Керівник практики: Кравець Світлана Геннадіївна, викладач ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту).

Під час зустрічі студентів ознайомили з особливостями проходження практики в дистанційному форматі, її завданнями, можливостями ознайомлення зі структурою підприємства, установчими документами, управлінськими процесами на підприємстві,  порядком підготовки та оформлення звітної документації.

Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності Менеджмент
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності Менеджмент
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності Менеджмент
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності Менеджмент
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності Менеджмент