Виробнича практика студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

26.04.2021р. розпочалася виробнича практика студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування групи ФКмс-1-18-3.Од Фахового коледжу "Універсум" (Керівник практики: Мащакевич Олег Мар’янович, викладач ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту).

Під час настановної конференції студентів ознайомили з особливостями проходження практики в дистанційному форматі, її завданнями, можливостями ознайомлення зі структурою підприємства, установчими документами, його основними фінансовими показниками, можливостями проводити аналіз техніко-економічних умов діяльності підприємства його фінансового стану та порядком підготовки та оформлення звітної документації.

Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Виробнича практика с...
Виробнича практика студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування