Педагогічна рада «Управління якістю освітнього середовища Університетського коледжу засобами технологій на основі активізації діяльності студентів: перспективний досвід»

IMG 085620   листопада 2015 року
Університетський коледж
м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 16

 

 

 

Виховуючи – виховуємо себе,
навчаючи – навчаємося самі.
Шалва Амонашвілі

Усі ми розуміємо, що ХХІ століття пред’являє нові вимоги суспільству, освіті, викладачеві, методиці та технології проведення навчальних занять, організації освітньої роботи вцілому.
20 листопада 2015 р. в Університетському коледжі відбулася Педагогічна рада «Управління якістю освітнього середовища Університетського коледжу засобами технологій на основі активізації діяльності студентів: перспективний досвід».
Директор коледжу Братко М.В. внесла пропозицію щодо регламенту роботи педагогічної ради.
З основною доповіддю виступила заступник директора Дем’яненко С.І.
Велику зацікавленість викликали результати проведеного напередодні електронного анкетування «Інновації в освіті».
Співдоповідач Мащакевич О.М. акцентував увагу щодо програмного забезпечення в коледжі та Університеті, що безпосередньо сприяє активному використанню ІКТ у процесі застосування інноваційних форм навчальної діяльності.
У виступах викладачів циклових комісій було презентовано різні технології інтерактивного навчання та методики, які вже пройшли апробацію і мають позитивний результат впровадження в освітнє середовище Університетського коледжу, зокрема: ажурна пилка (Руденко Н.М.); ділова гра (Кравець С.Г.); метод проектів (Власенко Н.М., Кормакова Т.Л.); електронний підручник (Розінкевич Н.В.); творчі ситуації (Романова Т.В., Полякова М.Є.); рефлексія (Мішенкова В.В.); навчально-творча задача (Хитра З.М.); колове тренування (Колоскова Н.О.).
Учасники педради взяли активну участь в обговоренні питання щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій, які сприяють активізації навчально-пошукової роботи студентів під час аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності.
Виступи, відповіді на анкети засвідчили зацікавленість викладачів щодо означеної теми та необхідність налагодження системної роботи щодо впровадження інноваційних технологій в освітнє середовище Університетського коледжу.