Склад Наглядової ради

Склад Наглядової ради Фахового коледжу «Універсум»:

1. Турунцев Олександр Петрович, проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи;
2. Котенко Ольга Володимирівна, директор Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент;
3. Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
4. Кондратенко Ганна Григорівна, заступник директора з науково-педагогічної та творчої роботи Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук;
5. Даценко Юлія Олександрівна, помічник ректора з правових та кадрових питань.

Затверджено рішенням Вченої ради Університету від 29.04.2021 року, протокол № 4, введено в дію Наказом ректора від 29.04.2021 року №293.