Перелік вступних іспитів

Фаховий коледж "Універсум"

Київського університету імені Бориса Грінченка

здійснює підготовку фахівців

за освітньо-професійним ступенем

«Фаховий молодший бакалавр»

на основі базової загальної середньої освіти за кошти місцевого бюджету, а також

фізичних і юридичних осіб

Вступні екзамени з 14 по 24 липня 2021 року

Спеціальності фахового молодшого бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік вступних екзаменів,

творчих конкурсів

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Українська мова (диктант)

Біологія (усно)

Початкова освіта

Початкова освіта

Українська мова (диктант)

Математика (усно)

Середня освіта

Фізична культура

Українська мова (диктант)

Конкурс фізичних здібностей

Середня освіта

Музичне мистецтво

Українська мова (диктант)

Творчий конкурс

Середня освіта

Образотворче мистецтво

Українська мова (диктант)

Творчий конкурс

Дизайн

Дизайн

Українська мова (диктант)

Творчий конкурс

Хореографія

Хореографія

Українська мова (диктант)

Творчий конкурс

Журналістика

Видавнича справа та редагування

Українська мова (диктант)

Історія України (усно)

Фінанси, банківська права та страхування

Фінанси і кредит

Українська мова (диктант)

Математика (усно)

Менеджмент

Організація виробництва

Українська мова (диктант)

Математика (усно)

Право

Право

Українська мова (диктант)

Історія України (усно)

Соціальна робота

Соціальна педагогіка

Українська мова (диктант)

Біологія (усно)