Засідання круглого столу на тему: «Арт-педагогічні технології у процесі вивчення мистецьких дисциплін»

17 грудня 2019 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося засідання круглого столу на тему: «Арт-педагогічні технології у процесі вивчення мистецьких дисциплін» для студентів І-ІVкурсів спеціальності «Музичне мистецтво».
Мета заходу – розширити та систематизувати знання студентів щодо оздоровчого, розвиваючого та освітнього значення арт-педагогічних технологій у процесі вивчення мистецьких дисциплін.
Студенти мали можливість ознайомитись з інформаційними, технологічними, аксіологічними, педагогічними та психологічними ресурсами арт-педагогічних технологій, визначити їх види, особливості застосування у процесі вивчення мистецьких дисциплін.
Модератор: викладач циклової комісії музики і хореографії, канд. пед. наук – О.К. Рахманова.