Зустріч з Лабунець Юлією Сергіївною

11 травня 2016 року в рамках клубу зустрічей «Людина професії» відбулася зустріч з Лабунець Ю.С., асистентом кафедри іноземних мов та методик їх навчання Педагогічного інституту на тему «Визначення особистісних стратегій як фактору успіху в професійному зростанні».
Метою заходу було ознайомлення студентів з технологіями створення особистісних стратегій, факторами, що сприяють успішному становленню фахівця, набуття ним компетентностей відповідно до сучасних вимог ринку праці. Модератор зустрічі - Марущак В.І.