Ви тут: Головна Про коледж Коледж Про коледж

Про коледж

Університетський коледж

Університетський коледж

Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Девіз: Почни життя з якісної освіти

 


Університетський коледж – це інноваційний багатопрофільний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який є складовою Університетського комплексу та здійснює професійну підготовку відповідно до ОКР «молодший спеціаліст» у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти.

Метою освітньої діяльності Університетського коледжу є:

- відповідна професійна підготовка майбутнього спеціаліста;
- сприяння ефективному розвитку індивідуальних здібностей особистості;
- формування особистісної системи цінностей та інтересів, професійних компетенцій, що забезпечать конкурентні переваги на ринку праці, побудову та реалізацію успішної професійної кар’єри;
- надбання відповідного соціального статусу;
- залучення студента до багатовимірного університетського освітнього середовища.

Випускник коледжу має бути готовим до подальшого навчання в Університеті (у відповідному інституті за профілем спеціальності), роботи за фахом на робочому місці, навчання упродовж життя, побудови власної життєвої траєкторії.

Створений у 2008 році як структурний підрозділ Університету коледж став правонаступником трьох міських педагогічних коледжів, які мали значний успішний досвід підготовки вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів, вчителів музики. З 2008 року до цього переліку додалися ще 9 спеціальностей: фізичне виховання, правознавство, дизайн, образотворче мистецтво, соціальна педагогіка, бібліотечна справа, діловодство, видавнича справа і редагування, фінанси і кредит. І сьогодні коледж готує молодших спеціалістів за 14 спеціальностями, які представляють 8 галузей знань.

Освітній процес у коледжі забезпечує досвідчений педагогічний колектив, до складу якого входять 16 кандидатів наук, 23 аспірантів та здобувачів, 72 викладачів, що мають вищу кваліфікаційну категорію, 23 викладачів-методистів та 11 старших викладачів.

 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"

Галузь знань

Спеціальність

Предметна спеціальність, освітня програма

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Початкова освіта

014 Середня освіта

Фізична культура

014 Середня освіта

Музичне мистецтво

014 Середня освіта

Образотворче мистецтво

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Дизайн

024 Хореографія

Хореографія

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Бібліотечна справа

06 Журналістика

061Журналістика

Видавнича справа та редагування

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Організація виробництва

08 Право

081 Право

Право

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна педагогіка

 

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" студенти мають можливість продовжити навчання за

освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з відповідного напряму підготовки на старших курсах Університету

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про коледж Коледж Про коледж